Çözümler

Teknolojilerimizden farklı alanlardaki uygulamalarda faydalanmak mümkündür. Bu uygulamalar ve alakalı sektörlerden bazıları:

Otomotiv ve Havacılık

Montaj Kontrol
Ölçüm ve hizalama
Kalite kontrol
Metal ve cam yüzeylerin kontrolü

Elektronik Kontrol

Cep telefonu kamera testi
Ekran muayene
Kamera sensor testi
LED testi
PCB muayene

Görsel Robot Kontrolü

Endüstriyel robot kontrol
Alma ve yerleştirme
Otonom araçlar için engellerden sakınma
SLAM

Medikal ve Bilimsel

Otomatik mikroskopi
Gövde sıcaklık taraması
Göz takibi
Floresan görüntüleme
Optik koherens tomografi (OCT)

Gıda, İlaç ve Tüketim Malları

Hata tespit
Yüksek hızlı ayıklama
Paketleme kontrol
İşaretleme ve takip
Kumaş ve kağıt için doku kontrol

Güvenlik ve Gözetim

Uzaktan algılama
İzinsiz giriş tespit ve takip
Biyometrik giriş kontrol
Sahipsiz paket tespit
Araç algılama, takip, sınıflandırma ve plaka tanıma